Tuyển nhân viên

Tuyển nhân viên chăm sóc hoa cây cảnh văn phòng : 5 người

Nhân viên maketing :3 người

Nhân viên kỹ thuật vườn ươm :2 người

yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông nghiệp nhanh nhẹn nhiệt tình