Cây tóc thần vệ nữ

Cây tóc thần vệ nữ

Cây tóc thần vệ nữ cùng họ với dương xỉ nó được ví như suối tóc của thiếu nữ . cây ưa môi trường mát mẻ dưới tán cây hay trong nhà nơi có nhiều ánh sáng như gần cửa sổ hay bàn làm việc
Cây tóc thần vệ nữ