Cây đại đế vương

Cây đại đế vương

Cây đại đế vương thích hợp sống trong môi trường mát mẻ ưa bóng râm là loài cây khỏe mạnh có 2 mầu xanh và đỏ

cây đại đế vương

cây đại đế vương

cây đại đế vương

cây đại đế vương