Cây chuỗi ngọc MSP-0002

Cây chuỗi ngọc

cây chuỗi ngọc Tên khoa học: Duranta erecta Họ: cỏ roi ngựa (Verbenaceae) Chiều cao cây trưởng thành: 2-3m Ánh sáng: đây thuộc loại cây ưa sáng Nước: trung bình Dinh dưỡng: trung bình cây chuỗi ngọc Cây chuỗi ngọc là một trong những nhóm cây ngoại thất,cây công trình chuyên dùng để thi công các công trình công cộng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *